Kontaktai ir duomenų apsauga

 

Importuotojas

Didmeninė prekyba

UAB "Garden Baltic"

Įmonės kodas: 302923516

PVM kodas: LT100007323010

Adresas: Panerių g. 64, Vilnius

A/s: LT627300010133672797

Bankas: AB SWEDBANK

Banko kodas: 73000

El.paštas: info@gardenbaltic.com

 

Platintojas Lietuvoje

Didmeninė ir mažmeninė prekyba.

 UAB “Mūsų prekyba”

Įmonės kodas: 301533698

PVM  kodas: LT100004202418

Adresas: Naugarduko g.100,  Vilnius. LT-03160

A/s: LT977044060006283370

Bankas: AB „SEB“

Banko kodas: 70440

Vadovo telefonas: +370 621 26667

El. paštas: info@grizzly.lt

 

Jei norite prekiauti GRIZZLY TOOLS  produkcija savo parduotuvėje ar prekyvietėje - susisiekite su mumis elektroniniu paštu: info@gardenbaltic.com

Pateiksime optimaliausią Jums subalansuotą pasiūlymą, išsamią informaciją, bei pasirašysime prekybinę sutartį !

 

NORINTYS NUSIPIRKTI VIENĄ AR KELETĄ VIENETŲ KREIPKITĖS Į VIENĄ IŠ MŪSŲ PREKYBOS PARTNERIŲ.

 

UAB "GARDEN BALTIC" MAŽMENINĖS PREKYBOS NEVYKDO.

 

 

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Garden Baltic“ vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Siekdami tinkamai įgyvendinti 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, šioje privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat Jūsų, kaip duomenų subjektų teisėmis (toliau – Privatumo politika). Neradę Jums rūpimos informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis šioje Privatumo politikoje nurodytais UAB „Garden Baltic“  kontaktais.

UAB „Garden Baltic“ , tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, teisinės duomenų apsaugos prasme yra laikomas duomenų valdytoju. Informacija apie duomenų valdytoją:

UAB „Garden Baltic“  

Įmonės kodas 302923516

PVM mokėtojo kodas LT100007323010

Adresas Panerių g. 64,  Vilnius

El. paštas info@gardenbaltic.com

 

KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis tvarkome, vadovaudamiesi šiais principais:

 1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – asmens duomenys tvarkome tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 2. tikslo apribojimo – asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. duomenų kiekio mažinimo – mūsų tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 4. tikslumo – tvarkome tik tikslius asmens duomenis, o prireikus juos atnaujinami; imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 5. saugojimo trukmės apribojimo – asmens duomenis laikome tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. vientisumo ir konfidencialumo – asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 7. atskaitomybės – tvarkydami Asmens duomenis, mes įgyvendiname asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, stebime jų laikymąsi ir kaupiame duomenis teisės aktų reikalavimų atitikčiai įrodyti.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Kai prekes siunčiate užklausas per mūsų svetainę, rašote elektroninį laišką arba registruojate gedimą renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Adresas;
 3. Telefono numeris;
 4. Elektroninio pašto adresas;
 5. Jūsų pateiktas komentaras/ klausimas dėl prekės;
 6. Informaciją apie prekių pristatymo/ pasikrovimo adresą renkame ir tvarkomi tik tais atvejais, kai pageidaujate, kad prekės būtų pristatytos / paimtos iš Jūsų nurodyto adreso.
 7. Informacija apie transportavimą, pridavimą, atsiėmimą;
 8. Informacija apie ankstesnes bylas;
 9. IP adresas;
 10. Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje.

 

KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?     

Prekių remonto sutarties sudarymo, vykdymo bei prekių pristatymo / pasikrovimo tikslu (kai ši paslauga užsakoma), mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Prisijungimo vardas;
 3. Adresas;
 4. Telefono numeris;
 5. Elektroninio pašto adresas;
 6. Jūsų pateiktas komentaras dėl prekės užsakymo / pristatymo
 7. Pristatymo / pasikrovimo adresas;;
 8. Informacija apie pristatymą / prekės atsiėmimą;
 9. Informacija apie prekės pirkimą ir apmokėjimą;
 10. Informacija apie ankstesnius remontus;
 11. IP adresas;
 12. Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje.

Mūsų teikiamų paslaugų gerinimo, veiklos vykdymo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Jūsų pirkimų istorija;
 2. Naršymo mūsų interneto svetainėje istorija;
 3. Komunikacija su Jumis dėl prekių įsigijimo, pristatymo, kitų susijusių klausimų.

Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums specialius pasiūlymus, informaciją apie taikomas nuolaidas, naujas prekes, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Telefono numeris;
 2. Elektroninio pašto adresas.

Mūsų teisių ir interesų užtikrinimo ir įgyvendinimo tikslu, kai nevykdote su mumis sudarytų sutarčių, prisiimtų įsipareigojimų, galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Asmens kodas
 3. Telefono numeris;
 4. Elektroninio pašto numeris;
 5. Adresas;
 6. Asmens kodas;
 7. Informacija apie Jūsų įsigytas prekes;
 8. Informaciją apie apmokėjimą ir/ar skolą.

Jūsų prašymų, paklausimų nagrinėjimo, atsakymo į juos tikslu, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Telefono numeris;
 3. Elektroninio pašto numeris;
 4. Komunikacija su Jumis dėl prekių įsigijimo, pristatymo, kitų susijusių klausimų;
 5. Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje;

 

Asmenų ir turto apsaugos tikslais, kai lankotės mūsų fizinėje parduotuvėje ar servise, renkame ir tvarkome vaizdo duomenis (stebime vaizdo kameromis ir darome vaizdo kamerų įrašus).

KAM PERDUODAME (GALIME PERDUOTI) JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Siekdami tinkamai, kokybiškai suteikti Jums paslaugas, parduoti, veiklą vykdyti efektyviai, Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkiame duomenų tvarkytojus, kuriems perduodame (galime perduoti) Jūsų asmens duomenis:

 1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato įsigyta prekes Jūsų nurodytu adresu;
 2. Prekių tiekėjams, kai jie prekes Jums pristato tiesiogiai (siekiant greičiau ir mažesniais kaštais Jums pristatyti įsigytas prekes);
 3. Remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar meistrams;
 4. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei;
 5. IT serverio paslaugas teikiančiai įmonei;
 6. Mokėjimų inicijavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 7. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Jūsų Asmens duomenis taip pat galime perduoti:

 1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią teisę ar pareigą numato taikytini teisės aktai.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Jūsų asmens duomenis paslaugų užtikrinimo, vykdymo tikslais tvarkome 5 (penkis) metų po prekių perdavimo Jums, nebent kitoks duomenų tvarkymo terminas yra numatytas galiojančiuose teisės aktuose. Suėjus nurodytam terminui, asmens duomenis ištriname, sunaikiname.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais, gavę Jūsų sutikimą, pranešimus Jums galime siųsti 10 (dešimt) metų nuo Jūsų sutikimo gavimo momento arba iki to momento, kai atšauksite savo sutikimą ar išreikšite nesutikimą (priklausomai, kas įvyks anksčiau). Jūsų duotus sutikimus naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime visą pranešimų siuntimo laiką ir 1 (vienerius) metus po to.
 3. Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 40 (keturiasdešimt) dienų.
 4. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkysime ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems šie duomenys buvo surinkti pasiekti, taip pat nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų.

KOKIAS TEISES TURITE JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 1. Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją;
 3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 4. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 5. Perkelti asmens duomenis (prašyti gauti savo asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ir/ar perduoti kitam duomenų valdytojui);
 6. Apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 7. Nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 8. Atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 9. Nesutikti su sprendimu, priimtu automatizuoto sprendimo priėmimo ir profiliavimo pagrindu, ir reikalauti asmens įsikišimo sprendimui priimti;
 10. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

KAIP GALIU ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

 1. Jūsų, kaip duomenų subjektų teises, galėsime įgyvendinti tik gavę rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų asmens tapatybe.
 2. Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, galite pateikti atvykę į mūsų parduotuvę (adresas nurodytas šioje Privatumo politikoje), atsiųsdami prašymą paštu arba elektroniniu paštu. Kartu su prašymu privalote pateikti asmens tapatybės dokumento originalą arba notaro patvirtintą kopija. Apgailestaujame, tačiau prašymų telefonu nepriimame, siekdami tinkamai įgyvendinti atskaitomybės principą.
 3. Teisės aktuose nustatyta tvarka prašymą pateikti gali ir duomenų subjektų atstovai, atstovai pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas), pateikęs atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą) arba notaro patvirtintą veiksnaus duomenų subjekto įgaliojimą turintis asmuo.
 4. Norėdami įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turėsime Jus tinkamai identifikuoti. Atvykę UAB “Garden Baltic“  buveinės adresu (į fizinę parduotuvę), siekdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, Jūs būsite identifikuotas pagal pateiktą asmens tapatybės dokumentą (originalą). Patvirtinę Jūsų tapatybę ir padarę šio dokumento kopiją, grąžinsime Jums asmens tapatybės dokumento originalą. Padarę Jūsų asmens dokumento kopiją, ją saugosime kartu su Jūsų prašymu. Kilus pagrįstų įtarimų dėl prašymą teikiančio asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti pateikti kitą asmens tapatybės dokumentą tapatybės nustatymui, o tokio nepateikus ar pagal jį nepavykus identifikuoti besikreipiančio asmens, laikysime, kad duomenų subjekto tapatybės nustatyti neįmanoma ir prašymas (jei jau pateiktas) nebus vykdomas. Apie tai nedelsiant informuosime Jus raštu, kartu nurodydami ir prašymo nevykdymo priežastis. Kitu atveju, tinkamai identifikavus besikreipiantį asmenį, per teisės aktų nustatytą terminą, bus įvykdytas Jūsų prašymas arba motyvuotai raštu atsisakyta jį vykdyti.
 5. Kai prašymas pateikiamas įprastu paštu, duomenų subjekto tapatybė laikoma nustatyta, jei kartu su originaliai pasirašytu duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymu atsiunčiama originali notaro patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybės dokumento kopija. Nesant tokios kopijos, laikysime, kad duomenų subjekto tapatybės nustatyti neįmanoma ir prašymo nevykdysime. Apie prašymo nevykdymą informuosime Jus raštu, kartu nurodydami prašymo neįvykdymo priežastis.
 6. Duomenų subjektui kreipiantis el. paštu prie prašymo turi būti pridėta notariškai patvirtinta asmens tapatybės dokumento skenuota kopija. Nesant skenuotos asmens tapatybės dokumento kopijos, laikysime, kad duomenų subjekto tapatybės nustatyti neįmanoma ir duomenų Jūsų prašymas nebus vykdomas. Apie prašymo nevykdymą informuosime Jus raštu, kartu nurodydami prašymo neįvykdymo priežastis.
 7. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiantis duomenų subjekto atstovui pagal įstatymą, su prašymu būtina papildomai pateikti duomenis apie atstovaujamąjį, atstovą bei atstovavimo pagrindą patvirtinantį įrodymą; atstovų atžvilgiu taikomos aukščiau išdėstyta tapatybės nustatymo tvarka.
 8. Jūsų, kaip duomenų subjektų, prašymus įgyvendinsime ar atsisakysime juos įgyvendinti, nurodydami atsisakymo motyvus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iš anksto apie tai Jus informuojant, kai prašymas, mūsų manymu, yra susijęs su didele asmens duomenų apimtimi.
 9. Atsakymą pateiksime ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei prašysite įgyvendinti Jūsų teises kitu būdu (pvz.: elektroniniu būdu, nors prašymas buvo atsiųstas įprastu paštu).
 10. Duomenų subjektų prašymai neatlygintinai vykdomi ir asmens duomenys teikiami 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 11. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises laikomas nepagrįstu, kai prašyme nenurodyta, kokią konkrečiai teisę ir kokia apimtimi siekiama įgyvendinti.
 12. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises laikomas pateiktu piktnaudžiaujant teise, jei prašymas teikiamas dažniau nei 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus, įgyvendinant tą pačią teisę ta pačia apimtimi, ankstesnį prašymą mums tinkamai įvykdžius ir nuo paskutinio prašymo įgyvendinimo dienos duomenų subjektui aktualiame mūsų asmens duomenų tvarkymo procese neįvykus esminių asmens duomenų tvarkymo pasikeitimų.
 13. Visais atvejais dėsime maksimalias pastangas, kad įvykdytume Jūsų prašymus, užtikrintume Jūsų, kaip duomenų subjektų, teises, taip pat Jūsų asmens duomenų saugumą.

SUSISIEKITE

Kilus klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome su mumis susiekti:

UAB „Garden Baltic“  

Adresas Panerių g. 64, Vilnius

El. paštas info@gardenbaltic.com