UTILIZACIJA

Nenaudojamų ar sugedusių Grizzly Tools prietaisų utilizacija.

 

Prietaisai, kuriuos reikia atskirti nuo kitų buitinių atliekų yra ženklinami specialiu ženkliuku.

Elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis kad pažymėta įranga turi būti surenkama atskirai nuo kitų buitinių atliekų, t.y. šių atliekų negalima mesti į šiukšlių konteinerį virtuvėje ar antrinių žaliavų (stiklo, plastikų, popieriaus ir kartono) konteinerius šalia Jūsų namų.

 

Mes rūpinamės aplinka ir džiugiai priimsime šią Grizzly Tools techniką iš Jūsų utilizavimui.

Jums tereikia pristatyti ją į mūsų priėmimo punktą-parduotuvę Naugarduko g. 100, Vilnius.

Taip pat utilizavimui skirtas Grizzly Tools prekes galite pristatyti mums į sandėlį apmokėta siunta.

Prekes siųsti adresu:

 

UAB Garden Baltic sandėlys

Vilnius, Panerių g. 64 LT-
03202

Su prierašu „Grizzly Tools prekių utilizacijai“.

 

Netinkamas atliekų tvarkymas daro žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai

Mūsų visų sveikata bei švari ir jauki aplinka didžia dalimi priklauso nuo teisingo atliekų tvarkymo. Augant vartojimui ir gamybai daugėja ir atliekų. Todėl tinkamas jų tvarkymas šiandien yra viena aktualiausių aplinkosaugos sričių, reglamentuojamų tarptautiniu mastu. Kaip svarbus specifinis atliekų srautas yra išskiriamos pakuočių atliekos, kurių Europos Sąjungos šalyse per metus susidaro apie 60 milijonų tonų. Jų kiekis pagal atskiras medžiagas sudaro apie 70% stiklo, 60% plastikų bei 40% popieriaus ir kartono atliekų.

Tinkamai tvarkydami atliekas mes kiekvienas prisidedame prie:

  • sveikos aplinkos išsaugojimo;
  • žaliavų antrinio perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo;
  • gamtos išteklių ir energijos taupymo.

Atliekas svarbu rūšiuoti jų susidarymo vietoje, perdirbti ar kitaip panaudoti, saugant aplinką ir tausojant gamtos išteklius

Didžiąją pakuočių ir gaminių atliekų dalį sudaro vertingos medžiagos, kurias galima perdirbti ir pagaminti reikalingų daiktų. Išrūšiuotos popieriaus ir kartono atliekos virsta higieniniu popieriumi, panaudoti plastiko maišeliai tampa kitais maišeliais ar plastiko indais, surinkti stiklo buteliai perlydomi į naujus, laidai virsta dažais, iš išskirstyto metalo laužo gaminami metalo dirbiniai. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau sutaupoma žemės turtų (gamtinių išteklių).

Svarbu perdirbti tinkamas atliekas ir nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis

Atliekų perdirbimo tikslas – naudoti atliekas tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti ir taip mažinti gamtinių ir kitų išteklių naudojimą. LR teisės aktai reikalauja pakuočių ir gaminių atliekas tinkamai rūšiuoti ir nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tik taip atsiranda galimybė kuo daugiau atliekų perdirbti, sumažinti aplinkos taršą.

Esamos pakuočių ir gaminių atliekų grąžinimo, surinkimo ir perdirbimo sistemos

Tinkamai tvarkyti įvairias atliekas galite:

  • išskirstydami į viešose vietose pastatytus specialius pakuotės atliekų konteinerius. Konteineriai yra suskirstyti spalvomis pagal atskiras pakuočių rūšis (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias – stiklui, mėlynas - popieriui);
  • priduodami licencijuotoms atliekas tvarkančioms įmonėms arba supirkimo punktuose;
  • pakartotinio naudojimo pakuotes bei kitas antrines žaliavas priduodami pardavėjams, iš kurių pirkote prekes.

 

Saugok gamtą - nereikalingas Grizzly Tools prekes atiduok perdirbti!